SwiftBox Technische specificaties

SwiftBox Infra

Hardware en infrastructuur

Omdat SwiftBox gebruik maakt van Java, de open standaard voor Internet-applicaties, en HTML, kan zowel de server- als de clientsoftware draaien op alle mogelijke hardware en operating systems.
Server- en clientsoftware kunnen op verschillende machines draaien (de gebruikelijke optie voor een multi-user implementatie), of op dezelfde machine (een stand-alone implementatie).

Systeemsoftware

Database management software

Benodigd om een database te maken voor opslag van de gegevens. Elke relationeel databasesysteem voldoet, zoals Oracle, MS-SQLServer en MySql.
MySQL is een eenvoudig te installeren en beheren, doeltreffend en gratis alternatief .

Java Webserver, Java Servlet Specification 2.2

Omdat SwiftBox werkt met Java servlets volgens de (volgens de Java Servlet Specification 2.2), is een Java webserver nodig die aan deze standaard voldoet. Hiervoor is bij uitstek geschikt de officiŽle implementatie ervan, Tomcat 3.2 (open source, gratis). Tomcat is eenvoudig en snel te installeren en configureren.

JDBC driver

Benodigd voor connecties vanuit de Java software met het gekozen databasesysteem, bijvoorbeeld de Oracle JDBC driver (meegeleverd met de Oracle database software), of de MySQL JDBC driver (gratis te downloaden).

Applicatiesoftware

Java library's

SwiftBox gebruikt een aantal algemeen beschikbare Java library's voor routinetaken. Het gaat hierbij om:

SwiftBox applicatiebestanden

De eigenlijk SwiftBox applicatie, bestaande uit de Java programmatuur en de configuratiebestanden voor de diverse onderdelen (Java Webserver, Castor, en SwiftBox zelf).

Clientsoftware

Op clientcomputers dienen TCP/IP software (voor internetverbinding) en een WWW-browser (bijvoorbeeld Netscape, Internet Explorer, Opera, etc.) voor gebruikers invoer en weergave aanwezig te zijn. Op de meeste computers is deze software standaard geïnstalleerd.

Onderhoudsvrij

SwiftBox is onderhoudsvrij. Inhoudelijke en configuratiewijzigingen kunnen worden doorgevoerd zonder het systeem technisch aan te passen en opnieuw te installeren.
Er bestaan geen hardware of besturingssysteemeisen voor systeem, database en gebruikerswerkplekken.