SwiftBox open systeem

SwiftBox is een geheel open systeem met betrekking tot de volgende aspecten:

De tools

SwiftBox is geheel gebouwd met Java, de open standaard voor Internet-applicaties. Dit betekent onder andere dat eventueel onderhoud aan de applicaties door in- of externe Java-specialisten mogelijk is, zonder afhankelijk te zijn van welke leverancier dan ook.
De gebruikersinterface is opgezet met behulp van Java servlets (volgens de Java Servlet Specification 2.2). Dit zijn Java programma's die op een centrale server staan en via dynamisch gegenereerde HTML-pagina's communiceren met gebruikers (zowel de eindgebruikers als de beheerders/invoerders), waar ook ter wereld.
De SwiftBox-gebruikersinterface kan met alle WWW-browsers gebruikt worden (bijvoorbeeld Netscape, Internet Explorer, Opera, etc.).

Hardware, besturingssystemen en infrastructuur

Omdat SwiftBox gebruik maakt van Java en HTML, kunnen zowel het systeem zelf, als de gebruikersinterface draaien op elk type hardware en besturingssysteem.
Voor het SwiftBox-systeem zelf is benodigd een Java Webserver volgens de Java Servlet 2.2 specificatie, zoals Tomcat (open source).
De database kan op dezelfde machine draaien als het systeem zelf of op een andere.
Voor de gebruikersinterface is nodig een WWW-browser, en, indien het systeem zelf op een andere machine is geïnstalleerd, een internetverbinding. Een stand-alone installatie is ook mogelijk: systeem, java server, database en browser op één machine; dit kan zijn een SUN server of een laptop en alles daar tussenin.

Database management systemen

Als database kunnen in principe alle relationele SQL-databases worden gebruikt, zoals Oracle, MS-SQLServer en MySql. Alleen databasemanagementsoftware is nodig, geen clientsoftware. Overstappen van het ene naar het andere databasemanagementsyssteem is dan ook vrij eenvoudig.

Koppelingen

Koppelingen met andere informatiesystemen of databanken zijn mogelijk door: Externe systemen kunnen informatie uit SwiftBox halen door gebruik te maken van objectdefinities van de binnen SwiftBox opgeslagen objecttypen.