1975-10-04 Hermans laat gekleineerde professoren verdrinken in een glas water
Volkskrant (vanaf 31 augustus 1968) 1975-10-04 lange bespreking\ recensie (tot plm. 2500 wrdn)
opmerking
*[8063]*
Met over twee kolom een portretfoto van W.F. Hermans.
Fens betreurt de "te duidelijk als schiettent ingerichte portrettengalerij van het mislukte middendeel. De verwondering om de kwaliteit van de rest van het boek had bij de leden van de sleutelclub dan nog groter kunnen zijn."
Termen
Fens: voorbehoud cq ambivalentie» teleurgesteld» kritisch» afwijzend» negati Hermans, W.F. (Willem Frederik) sleutelroman » OOK: géén sleutelroman symboliek » symbool » zinnebeeld titel » titels [van boek» tekst» tijdschrift» (–en); OOK: functie va uitvreter, De – [verhaal van Nescio] universiteit » universitair wereldje : als literair motief c.q. als probleem verteller » vertellersrol
Besproken publikaties
  • Onder professoren / [roman door] Willem Frederik Hermans

  • Open originelen in nieuw venster: Deel _1  Deel _2