1982-07-02 "Ik heb m'n hele leven lang 't idee gehad dat ik vreselijk veel in moest halen" / [vraaggesprek met Kees Fens door] Willem Kuipers
Volkskrant (vanaf 31 augustus 1968) 1982-07-02 stuk\interview waarin Fens uitgebreid a\h woord is
opmerking
*[10691]*
Met over drie kolom een portret. Tussenkopjes: Léésonderwijs; Buitengesloten; Splinters; Hulpeloos; Fataal.
Na de lead drie alinea's inleidende informatie over Fens; vervolgens 24 cursief gedrukte vragen met soms zeer uitgebreide antwoorden van Fens.
Termen
autobiografie » autobiografisch » autobiografisch karakter (c.q. –e elementen) Braak, Menno ter Deel, Tom van diepgang van literatuur: géén bevestiging wèl schokkend zicht op fundamenteels Fens: persoonlijke ervaring» herinnering [ OOK: jeugdherinnering Fens ] gesprek met Fens » Fens geïnterviewd Keuls, Yvonne klein lezerspubliek » weinig of geen lezer(s) » lezerselite Kuipers, Willem KUN » Katholieke Universiteit Nijmegen (later: Radboud Universiteit Nijmegen) levensbeschouwing » –visie» –besef» –leer» –stijl &r literaire kritiek » literatuurkritiek » literatuurbeschouwing literaire voorkeuren van Fens literatuuronderwijs » onderwijs in de letteren » literatuurles » –college neerlandicus » –istiek » Nederl. taal– & letterkunde (: verband cq weten opvoeding, literaire – (: literaire educatie» vorming» enthousiasmering) persoonlijke verwerking c.q. beleving v.h. gelezene» geziene» gehoorde recenseren » bespreken » kritieken schrijven» SOMS: de vorm van de bespreking recensiecultuur » uitgevers mbt recenseerbeleid: boeken sturen of laten kopen? tekst geeft lezer betekenis » doet lezer zichzelf interpreteren (cq ontdekken) universiteit » academische studie » universitair onderzoek » hoger onderwijs Volkskrant, de – » (SOMS:) Volkskrant Magazine c.q. Volkskrantrubriek X INTERESSANT ENTREE BIJ FENS–STUDIE; TYPEREND» INDRUKWEKKEND» BELANGRIJK STUK X NIET VAN DE HAND VAN FENS; STUK c.q. ANNEX BIJ STUK IS – zelfconfrontatie: essentie van literatuur lezen » literatuur: zelfconfrontatie zelfonderzoek (: eigen innerlijk)\ –confrontatie» –ontmaskering» –ontd

Open originelen in nieuw venster: Deel _1  Deel _2  Deel _3  Deel _4