INHOUDSOPGAVE
De zanggroep HET NEDERLANDSE LIED in Amersfoort
 
Titelpagina
Ter inleiding
I. TOT 1940: DE WORTELS, DE BRONNEN, HET BEGIN
Aspecten van Renske’s cahiers
Cultuur, levensbeschouwing, politiek
De zin van zingen
Volkslied
Cursuskarakter
Muziekleiding en opvoedingsidealen
Tactische \ strategische \ (partij-) politieke overwegingen
Jop Pollmann – “Ons eigen volkslied”
De Katholieke jeugdbeweging waar Pollmann uit stamde
De muziek-pedagogische beweging; invloed van de Jugendmusikbewegung
Andere herkenningsmomenten voor HNL in de AJC-cahiers
De oprichting in 1940: De Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsche Lied
Samenvatting en (voorlopige) conclusies