14_1_1_4

14_1_1_4.doc

 

II.      1940 EN VERDER

 

1.      EERDER GEPUBLICEERDE TEKSTEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN HNL VANAF 1940

 

 

 

Er is eerder geschreven over het HNL-verleden, zowel door Renske Nieweg zelf als door leden en oud-leden van de zanggroep. De belangrijkste van deze bronnen komen nu aan de orde.

 

Al vlak na de bevrijding: in de eerste kwartaalaflevering 1946 van het AJC-blad “Het Signaal Maandblad voor lekenspel” (redactie Carla Kohnstamm) heeft Renske op pp10-12 een artikel bijgedragen ‘De Amersfoortse Nederlandse Liedgroep’. Maar uitvoeriger informatie is te vinden in het Voorwerk van repertoireverzamelingen die intern werden uitgegeven ter gelegenheid van jubilea in 1965, 1980 en 1990,diverse stukken die zicht op het HNL-verleden leveren, en met name ook in de ‘Kronieken’ veel feitelijke gegevens. Het betreft hier:

-         de “Feestelijke uitgave bij de viering van het 25-jarig bestaan van het Nederlandse Lied”, Paasheuvel, okt. 1965;

-         -  “Het Nederlandse Lied 1940-1980”, Bosweg 39a Amersfoort, oktober 1980 (het z.g. ‘Gele Boek’) en

-         - “Het Nederlandse Lied 1985-1990”, samengesteld door Marijke Zwanenburg en Henk Waardenburg, Amersfoort , oktober 1990 (het ‘Groene Boek’).

-          

Het lijkt mij zinvol deze authentieke, uitermate informatieve maar voor buitenstaanders moeilijk bereikbare teksten hier integraal gereproduceerd over te nemen.

Zij vormen als het ware een skelet voor pogingen tot een verdere historiografische uitwerking, zoals ik die met behulp van nog andere mij ter beschikking staande bronnen daarna wil laten volgen.

 

N.B.: De tekeningen in de Feestelijke uitgave van 1965 zijn van Ans Wijnman en Wim Kok; de muziek is uitgeschreven in het zo herkenbare handschrift van Renske.