30_7_2.doc

 

 

 

8:

7HNL:

ALFABETISCHE SUMMATIEVE LIJST ‘CANTATES - LIEDEREN MET INSTRUMENTEN

 

IN RENSKE'S 7e HNL-CAHIER (p 23)

 

(Bestandsnaam: 7HNL-M&I.ALF; er bestaat ook een qua repertoirevorming plm. chronologisch geordend bestand, ZIE 7HNL-M&I.CHR . Dat is hierboven afgedrukt als nr 7. )

 

TOELICHTING:

 

                Renske was al in vorige HNL-cahiers met summatieve lijsten begonnen in de chronologie van de repertoire-vorming; in het zevende, laatste HNL-cahier heeft ze die gekopieerd en verder bijgehouden.

 

                In de kantlijn noteerde zij vóór het volgordenummer soms een tijdsaanduiding; in de hier gepresenteerde gealfabetiseerde vorm van de summatieve lijst 'Cantates - liederen met instrumenten' is het volgordenummer achter het lemma geplaatst, en daarachter Renske's eventuele tijdsaanduidingen.

 

                In de repertoire-verzameling en bijbehorend catalogusboekje van Jan Beylsmit ontbrekende items zijn hier gesignaleerd met NIET BEY. Ik heb voor die stukken naar andere vindplaatsen gezocht en die indien gevonden vermeld. Mij onbekend gebleven stukken heb ik gesignaleerd met =???. Kon ik niet de gebruikte bron vaststellen dan is dat gesignaleerd met UBI???.

                                                                                                                                                             (26.3.2003)

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

 

 

=??? Gelobet seist du (H. Waardenburg) = 'U Jezus Christus   25            '68

loven wij' a3 in K.muz1969 HMno1007 ? NIET BEY

 

=??? Heer Schimmelpenninck (J.v. Dijk) BEY?                                            12

 

=??? Serenade im Walde zu singen (Joh. A.P. Schulze)             27            '70 30jbest

NIET BEY

 

=??? Wij komen v Oosten (do [=?onleesbaar; 'dorisch'?                        22            '67

cf  ook HMbijl.80 uit '65] (Wil Waardenburg ['57? M&M

bijl. nov.'58]) BEY68??

 

=???! In ene boom (W[?Henk?cfBB12!]Waardenburg)NIETBEY=?!   20            '66

 

=BEY35?? [Ex. ontbreekt] Het is gebeurd op een winterdag      26            '70

(G. de Marez Oyens) K.muz1969 HMno1007

 

 

A.

 

A solis orte (Lohr: Luid klinkt het lied) NIET BEY UBI???        16            '69

 

Ahle: Zum Lob der Musik (Was mag doch diese...) Bey47                        2

 

Al ben ik schoon liefje (Krieger\Bredero) Bey229                        4

 

As I was going to Derby (Marx: Derby Ram) Bey132                  10            1-63

 

 

B.

 

BEY? Heer Schimmelpenninck (J.v.Dijk) =???                                             12

 

BEY68??: Wij komen v Oosten (dor [=? onleesbaar;                  22            '67

'dorisch'? cf ook HMbijl.80 uit '65] (Wil Waardenburg

[1957? M&M bijlage nov'58] ) =???

 

Biezen, J.v.: Ik wil mij gaan vertroosten Bey80c                           17            '70

 

Buxtehude: Erstanden ist der heilig Christ                                    28            Pa'72

NIET BEY UBI???

 

Buxtehude: In dulci jubilo Bey97                                                                    6

 

Buxtehude: Wie schön leuchtet der Morgenstern                                       32            11-79

NIET BEY =??? UBI???

 

 

C.

 

Cantate Domino (Staden) Bey211                                                                   7

 

 

D.

 

Da Jesus an dem Kreuze (Schütz: Die 7 Worte) Bey208                             9

 

De Marez O., Thera: Ik ging op ene morgen NIET BEY UBI???               21            '66

 

De Marez Oyens, G.: Het is gebeurd op een winterdag                              26            '70

Kerstmuz1969 Huismuz1007

 

De Marez Oyens, G.: Die mey plaisant HMbijl.77                                       13

 

De Marez Oyens, Th.: Wat doet gy al in't UBI???                                      14

 

De winter is vergangen (K. Marx) Bey102                                                     8

 

Der Herr ist mein Hirt (Schütz: Ps. 23) Bey85                                3

 

Derby Ram (Marx: As I was going to Derby) Bey132                  10            1-63

 

Die mey plaisant (G. de Marez Oyens) HMbijl.77                                       13

 

Die minne die in mijn hartje leit (C. Idenburg-K) Bey264             29            '76

 

Die sieben Worte am Kreuz (Schütz) Bey208                                                               9

 

Die winter is vergangen (K. Marx) Bey102                                                    8

 

Dijk, J. v.: Heer Schimmelpenninck BEY? =???                                           12

 

 

E.

 

Ein Maidlein (L. Malchinger OF Senfl) NIET BEY                                       31            11-79

Gele Boek 157

 

Erstanden ist der heilig Christ (Buxtehude)                                   28            Pa'72

NIET BEY UBI???

 

 

F.

 

Franck, M.: Viva la musica NIET BEY UBI??? =???                    33            '80: 11.10

 

 

G.

 

Gelobet seist du (Vulpius) NIET BEY ws: HMbijl.45 ('59):       24            '68

Gelovet zijtstu (a5, waarvan 4 instr.)

 

Gelobet seist du (H.C. Waardenburg) NIET BEY [= 'U Jezus     25            '68

Christus loven wij' a3 in: K.muz1969 HMno1007 ?]

 

Gildebroeders (Schuurman, Adr. C.) Bey278                                                30            11-76

 

 

H.

 

Heer Schimmelpenninck (J.v. Dijk) =??? BEY?                                            12

 

Het is gebeurd op een winterdag (G. de Marez Oyens)                              26            '70

=BEY35?? [ex. ontbreekt] K.muz1969 HMno1007

 

HMbijl.77: Die mey plaisant (G. de Marez Oyens)                                      13

 

 

I.

 

Ich verkündige euch (Vierdanck) Bey203                                                      5

 

Idenburg-K., C.: Die minne die in mijn hartje leit Bey264            29            '76

 

Ik ging op ene morgen (Th.de Marez Oyens) NIET BEY UBI???             21            '66

 

Ik wil mij gaan vertroosten (JvBiezen) Bey80c                                             17            '70

 

In dulci jubilo (Buxtehude) Bey97                                                                  6

 

In ene boom (W Waardenburg) [?Henk? cfBBp12!]NIET BEY =?!        20            '66

 

 

K.

 

Kohnstamm, Carla Idenburg- : Die minne die in mijn                   29            '78

hartje leit Bey264

 

Krieger: Al ben ik schoon liefje (t.: Bredero) Bey229                   4

 

 

L.

 

Lau, H.: Wer sich die Musik erkiest Bey146                                  11

 

Leontinus: Ons is geboren NIET BEY UBI???                                                            18            '65

 

Lob der Musik\ Was mag doch diese Welt (Ahle) Bey47                          2

 

Lohr, Ina: Van vrouden Bey252                                                                                      15            '65

 

Lohr: Luid klinkt het lied (A solis orte) NIET BEY UBI???        16            '69

 

Lübeck: Willkommen süsser Bräutigam          Bey204                                  1

 

Luid klinkt het lied (Lohr: A solis orte) NIET BEY UBI???        16            '69