30_6_8.doc

 

 

U.

 

                219                          UBI??? Dona nobis pacem (Bach-canon) NIET IN Bey

                136\133                  UBI??? Goudimel: O Heer Gij zijt NIET IN Bey

                -\geen nr                               UBI??? Wat doet gy al in (Th. de Marez Oyens) NIET IN Bey

9-67        173\161                  UBI???: All creatures (Bennet) NIET IN Bey

                139\136                  UBI???: Alouette (Nees) NIET IN Bey

                223                          UBI???: Christ lag in Todesbanden (Othmayr) NIET IN Bey

                147\143                  UBI???: De blijde toon (Rinus Kuyper) NIET IN Bey

                127\125                  UBI???: Die Gäns (Widmayr) NIET IN Bey

                131                          UBI???: Een kind [is ons] geb. in B. (G. de Marez Oyens) NIET IN Bey =??? [OOK NIET IN KERSTLIEDAVONDBOEKJES '62 & '63]

                143\140                  UBI???: Entre vous filles Clemens NIET IN Bey

                137\134                  UBI???: Hoe groot o Heer (Felix de Nobel NIET IN Bey

1-69         183                          UBI???: Io ti voria con... (Lassus) NIET IN Bey

'70           191                          UBI???: L'inverno e passato [inferno?] NIET IN Bey UBI???

                218                          UBI???: Laudent Deum (Columbini =???) NIET IN Bey

11-75       225                          UBI???: Machet die Tore weit (Ad. Brunner) UBI???

                151\147                  UBI???: meerst.Bey226b? (Messaus: Een kindekijn is ons)

                141\138                  UBI???: Nun komm der Heiden H. (Micheelsen) NIET IN Bey

                153\149                  UBI???: Nun komm er Heiden Heiland (Scheidt) NIET IN Bey

                157\153                  UBI???: O salich heilig Bethlehem (Messaus) NIET IN Bey

                192                          UBI???: Psallite Deo NIET IN Bey

                159\155                  UBI???: Quodlibet (Toebosch) =??? NIET IN Bey??

Pa'68       175\163                  UBI???: Tristis est anima mea (Lassus) NIET IN Bey

11-76       232                          UBI???: Uebers Gebirg Maria geht (Eccard) NIET IN Bey

                193                          UBI???: Vous perdez temps (De Sermisy) NIET IN Bey

                177                          UBI???: Waarvan gaan er de boeren (Br. Leontinus) NIET IN Bey

                194                          UBI???: Wie wil er mee nr Wieringen (M Veldhuyzen) NIET IN Bey

                163\159                  UBI???; Magnificat (Pachelbel) NIET IN Bey

 

11-76       232                          Uebers Gebirg Maria geht (Eccard) NIET IN Bey UBI???

                2                              Uit Oostenlanden (Kohnstamm) Bey96

10-73       207                          Uns ist ein Kind geboren (Liebhold) = Bey163?? (0 ex.Bey)

 

 

V.

 

9-50         55                            Vagebondenlied (Holborne) Bey263

                11                            Vanwaar komt ons de koele wijn [anon.; cf HMbijl.5] NIET IN Bey

11-74       221                          Vegt, L.vd: O kom o kom Emmanuel NIET IN Bey K.muz.'74'75

                31                            Veldhuyzen, M.: Te Kieldrecht Bey15

                194                          Veldhuyzen, M.: Wie wil er mee nr Wieringen NIET IN Bey GB145

                220                          Vem kan segla (D. Helldén) Bey180

                73\71                       Veni Creator Spiritus\ Daal Schepper (Lohr a3; Bey20)

11-72       204                          Veni Emanuel (Kodaly) Bey168

                69(67)                     Venus (Regnart) [nummeringsvergissing Renske] Bey223

3-56         83\81                       Verrezen is Heer Jesu Christ (Triller) Bey207

8-68         178                          Viele verachten (Bachofen) Bey151

Pi'59        112\110                  Viva l'amore (Tollius) Bey82

                15                            Viva la Musica \ Komt en zingt (madrigaal Miller) Bey230

                216                          Viva tutte le vezzose (Felice Giardini) Bey261

3-75         222                          Vogel, W.: Christus is opgestanden Bey128

12-59      115\113                  Vom Himmel hoch (Eccard) Bey98

                193                          Vous perdez temps (De Sermisy) NIET IN Bey UBI???

                109\107                  Vous tous \ psalm 100 (Sweelinck) Bey83

                81\79                       Vreugd en deugd (Episcopius) Bey76

(9-64) 148\144                       Vulpius: Die beste Zeit Bey150a

 

 

W.

 

                21                            Waar dat men zich al keert of wendt (Geraedts) NIET IN Bey

                1                              Waar staat jou Vaders huys en hof (Kohnstamm) Bey59 en 29b

 

Pi'56        84\82                       Waardenburg, H.: ps. 150 Looft God (a2 Pinkst.'56) Bey21

                99\97                       Waardenburg, H.C.: Arge winter Bey71

                188                          Waardenburg, H.C.: De koekoek op de toren Bey241

                96\94                       Waardenburg, H.C.: Een kind geboren in Bethlehem Bey35

                170*                        Waardenburg, H.C.: Heft poorten (a2) NIET IN Bey Kerstliedavond '65

                103\101                  Waardenburg, H.C.: ps. 100 Juich aarde, juicht Bey78

9-60        119\117                  Waardenburg, H.C.: Slaat op de trommele Bey45a

9-62        135\132                  Waardenburg, H.C.: Stort tranen uit Bey136

 

                177                          Waarvan gaan er de boeren (Br. Leontinus?) NIET IN Bey UBI???

                52                            Wachet auf (Bach) Bey2

                117\115                  Wacht auf ihr schönen Vögelein [anon.] Bey92 0 ex. GZ11

9-59        113\111                  Waelrant: Als ik u vinde Bey95

1-58         97\95                       Walter: All morgen ist ganz frisch und neu Bey72

                172*                        Walter: Gelobet seist du Bey176

                226                          Walter: Gelobet seist Du Bey176

                171*                        Walter: In dulci jubilo Bey38

                -\geen nr                               Wat doet gy al in't gr. v. (Th.de Marez Oyens)NIET IN Bey

                85\83                       Weelkes: Ik zie de klare dag Bey8

30jbest. 195                          Weest welkom goede vrienden (J.H.E. Koch\Meilof) Bey247

                92\90                       Wer die Musik sich erkiest (Distler) Bey63

                110\108                  Wer hat Dich so geschlagen (Bach) Bey209

                -\geen nr                               Werner, Fritz : Die winter NIET IN Bey HMbijl.82

                127\125                  Widmayr: Die Gäns NIET IN Bey  UBI???

                95\93                       Wie schön leuchtet (Praetorius) Bey67

9-43         17                            Wie was degene die de loverkens brak (Clemens) Bey10a

                194                          Wie wil er mee nr Wieringen (M Veldhuyzen) NIET IN Bey GB145

                196                          Wij boeren en boerinnen (K. Marx) Bey245

9-50         55                            Wij komen hier gelopen (Holborne) Bey263

                71(69)                     Wij willen vanavond vrolijk zijn (De Lattre) Bey46

1-74         210                          Wilbye: Adieu sweet Amaryllis Bey166[0ex.] & Bey125 [HMbijl127]

                18                            Wild vogeltje (Clemens) NIET IN Bey

                211                          Wilhelmus (a4) anon. Bey217

                47                            Wilt doch belijen (Clemens) Bey11

                75\73                       Wolf (ed.): Myn morken gaf mi (anon. a3) Bey223

 

 

Z.

 

                243                          Zeit der Reife (Marx: Herbstlied) Bey266

Z'47         35                            Zijlstra, M.: De mei die ons de groente geeft [zomer'47] Bey10c

                46                            Zijlstra, M.: Ik wil mij gaan vertroosten Bey80:a3; Bey80b:a4 +instr.

                61                            Zijlstra, M.: Nu wil ik een liedeken zingen Bey33

                44                            Zijlstra, Miep : Ik zeg adieu Bey232

                51                            Zijt vrolijk groot en kleine (Morley) Bey49

                121\119                  Zwingt die Saiten (Bach) Bey105

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++