30_6_6.doc

 

 

 

 

N.

 

11-76       233                          Nees, V.: De zomer is voorbij gegaan NIET IN Bey GBp87

                139\136                  Nees: Alouette NIET IN Bey  UBI???

 

9-67        173\161                  NIET IN Bey: All creatures (Bennet) UBI???

                139\136                  NIET IN Bey: Alouette (Nees)  UBI??

                223                          NIET IN Bey: Christ lag in Todesbanden (Othmayr) UBI???

                234                          NIET IN Bey: Dansen wil mijn hart (Crüger) UBI???

                147\143                  NIET IN Bey: De blijde toon (Rinus Kuyper) UBI???

11-76       233                          NIET IN Bey: De zomer is voorbij gegaan (V. Nees) GBp87

5-73         205                          NIET IN Bey: De mei komt ons zeer lieflijk... (anon.) HMbijl100              

                106\104                  NIET IN Bey: Der Engel sprach (Schütz)

                127\125                  NIET IN Bey: Die Gäns (Widmayr) UBI???

                -\geen nr                               NIET IN Bey: Die mei plaisant (G.de MarezOyens) HMbijl77

                -\geen nr                               NIET IN Bey: Die winter (Fritz Werner) HMbijl.82

                219                          NIET IN Bey: Dona nobis pacem (Bach-canon) UBI???

                131                          NIET IN Bey: Een kind [is ons] geb. in B. (G. de Marez Oyens) =??? UBI???

                143\140                  NIET IN Bey: Entre vous filles (Clemens) UBI???

                8b??                        NIET IN Bey: Er staat een linde [Jöde?]       

                14                            NIET IN Bey: Fröhlich soll mein Herze springen (Crüger)

                224                          NIET IN Bey: Gott b'huete dich (Lechner) GZp102

                170*                        NIET IN Bey: Heft poorten (H. Waardenburg, a2) Kerstldav.'65

                18                            NIET IN Bey: Het vloog een cleyn wild vogeltje (Clemens)

                137\134                  NIET IN Bey: Hoe groot o Heer (Felix de Nobel)  UBI???

                231                          NIET IN Bey: Ich schwing mein Horn (Senfl:Herz.Ulrich) GZp108

1-69         183                          NIET IN Bey: Io ti voria con... (Lassus) UBI???

                43                            NIET IN Bey: Je ne fus jamais (Certon; cf Viva la M. p37v)

                114\112                  NIET IN Bey: Jubilate Deo \ ps. 100 (Lassus)

'70           191                          NIET IN Bey: L'inverno [inferno?] e passato UBI???

11-75       225                          NIET IN Bey: Machet die Tore weit (Ad. Brunner) UBI???

                163\159                  NIET IN Bey: Magnificat (Pachelbel) UBI???

P'77         242                          NIET IN Bey: Nolo mortem (Morley) GRp38

                141\138                  NIET IN Bey: Nun komm der Heiden H. (Micheelsen) UBI???

                153\149                  NIET IN Bey: Nun komm der Heiden Heiland (Scheidt UBI???

                136\133                  NIET IN Bey: O Heer Gij zijt (Goudimel) UBI???

                157\153                  NIET IN Bey: O salich heilig Bethlehem (Messaus) UBI???

11-74       221                          NIET IN Bey: O kom o kom Emmanuel K.muz.'74'75

261060 120\118                     NIET IN Bey: Pro Musica (Schein)

                192                          NIET IN Bey: Psallite Deo (Bach) UBI???

                202                          NIET IN Bey: Quem pastores (Praetorius) K.muz'72 RN+Maasland

                118\116                  NIET IN Bey: Sicut servus (Palestrina)          

Pa'68       175\163                  NIET IN Bey: Tristis est anima mea (Lassus) UBI???

11-76       232                          NIET IN Bey: Uebers Gebirg Maria geht (Eccard) UBI???

                11                            NIET IN Bey: Vanwaar komt ons de koele wijn (anon.)

                193                          NIET IN Bey: Vous perdez temps (De Sermisy) UBI???

                22                            NIET IN Bey: Waar dat men zich al keert of wendt (Geraedts)

                177                          NIET IN Bey: Waarvan gaan er de boeren (Br. Leontinus) UBI???

                -\geen nr                               NIET IN Bey: Wat doet gy al in (Th.de Marez Oyens) UBI???

                194                          NIET IN Bey: Wie wil er mee nr Wieringen (M. Veldhuyzen) GB145

                159\155                  NIET IN Bey??: Quodlibet (Toebosch) =??? UBI???

 

                187                          Nijs, Frits de : Alleluja de blijde toon Bey179

                137\134                  Nobel, Felix de : Hoe groot o Heer NIET IN Bey  UBI???

P'77         242                          Nolem [sic] mortem (Morley) NIET IN Bey GRp38

P'77         242                          Nolo mortem (Morley) NIET IN Bey GRp38

                129\127                  Now o now (Dowland) Bey124a

                82\80                       Nu syt wellekome (1) (anoniem) Bey200

                158\154                  Nu syt wellekome (2) (anon.) Bey240

                61                            Nu wil ik een liedeken zingen (Miep Zijlstra) Bey33

                153\149                  Nun komm der Heiden Heiland (Scheidt) NIET IN Bey UBI???

                141\138                  Nun komm der Heiden H. (Micheelsen) NIET IN Bey UBI???

1-62        128\126                  Nun ruhen alle Wälder (Bach) Bey122

                7                              Nun will sich scheiden (Schütz) Bey19

               

 

O.

 

                42                            O bone Jesu [Ingegneri; Beylsmit nr 213] Bey213

2-66        161\157                  O Haupt voll Blut und Wunden (Pepping) Bey235

                136\133                  O Heer Gij zijt (Goudimel) NIET IN Bey  UBI???

6-41         6                              O Heer mijn God almachtig \ Ik arm schaep [Clemens] Bey12

                169*                        O Jesu Kerst van Nazareen (Eccard) Bey56

                29                            O Kersnacht (Kohnstamm a3; anon. in Kerstgave'45 AJC) Bey202

                140\137                  O Kerstnacht (anon. 17ws a4) Bey148

11-74       221                          O kom o kom Emmanuel (L. vd Vegt) NIET IN Bey K.muz.'74'75

                111\109                  O Lamm Gottes unschuldig (Praetorius) Bey79

                162\158                  O lustelijke mei (Clemens) Bey9 [= De lustelijke...]

                64                            O lustelijke Mey (Clemens) Bey9

                13                            O Nederland let op u saeck (Hensel) Bey234

1-60        116\114                  O Nederland let op (G.H. de Marez Oyens) Bey100

                154\150                  O occhi manza mia (Lassus) Bey144a

                157\153                  O salich heilig Bethlehem (Messaus) NIET IN Bey  UBI???

                58                            Obrecht: Christe eleison Bey217

1-74         235                          Obrecht: Parce Domine Bey274

                190                          Odi et amo (Orff) Bey253

                202                          Ons is daarbuiten... ZIE: Quem pastores (Praetorius)

                190                          Orff: Odi et amo Bey253

Pa'47       32                            Osiander: Christus is opgest.\lag in Todesb. [Pasen'47] Bey53

                223                          Othmayr: Christ lag in Todesbanden NIET IN Bey UBI???

                65                            Othmayr: Daar staat een linde Bey225

                8b                            Othmayr: Daar staat een linde (a4) Bey225

                217                          Othmayr: Daar staat een linde\ Es steht ein Lind (a4) Bey225

                217                          Othmayr: Es steht ein Lind\ Daar staat een linde (a4) Bey225

 

 

P.

 

                163\159                  Pachelbel: Magnificat NIET IN Bey  UBI???

                89\87                       Palestrina: Kyrie eleison Bey54

                118\116                  Palestrina: Sicut servus NIET IN Bey

1-77         235                          Parce Domine (Obrecht) Bey274

2-66        161\157                  Pepping: O Haupt voll Blut und Wunden Bey235

                9                              Piu non si trovano (Mozart) Bey17

                229                          Ponce: Alegria Bey271

                98\96                       Pour un plaisir (Crecquillon)            Bey73

                201                          Praetorius: Cantabo Domino Bey162

L'52         62                            Praetorius: Die winter is een onweert gast [voorjaar'52]Bey236a

K'47        38                            Praetorius: Een kind geboren in Bethlehem [Kerst '47] Bey228

                122\120                  Praetorius: En natus est Bey112

                168*                        Praetorius: Herzlich tut mich erfreuen Bey64

                111\109                  Praetorius: O Lamm Gottes unschuldig Bey79

                202                          Praetorius: Quem pastores NIET IN Bey K.muz'72 RN+Maasland

                95\93                       Praetorius: Wie schön leuchtet Bey67

                176                          Pridi ty (Heinz Lau) Bey251

261060 120\118                     Pro Musica (Schein) NIET IN Bey

                152\148                  Psallite (anon.) Bey147

                192                          Psallite Deo (Bach) NIET IN Bey UBI???

                124\124                  psalm 150 Laudent Deum (Lassus) Bey 104

                114\112                  Psalm 100 Jubilate Deo (Lassus) NIET IN Bey

                103\101                  Psalm 100: Juich aarde (Henk Waardenburg) Bey78

                109\107                  Psalm 100: Vous tous (Sweelinck a5) Bey83

Pi'56        84\82                       Psalm 150 (Henk Waardenburg a2) (Pinkster'56) Bey21