30_6_2.doc

 

 

 

C.

 

9-56         86\84                       Calvisius: Mit meinem Gott geh ich zur Ruh Bey43

                201                          Cantabo Domino (Praetorius) Bey162

Pi'63        138\135                  Cantate Domino (Hassler) Bey135

                57                            Cantate Domino (Staden) Bey211

                228                          Cavalieri: D'arpe lire Bey259

                126\123                  Ce mois de may (Jannequin) Bey116b

                43                            Certon: Je ne fus jamais [a3; cf Viva la M. p37v] NIET IN Bey

Pa'58       101\99                    Christ der ist erstanden (Von Bruck) Bey74

                144\141                  Christ ist auferstanden (Gippenbusch) Bey133

2-69         186                          Christ ist erstanden (Fel. Kuckuck) Bey249

                223                          Christ lag in Todesbanden (Othmayr) NIET IN Bey UBI???

Pa'47       32                            Christ lag in Todesbnd.\is opgestanden (Osiander;Pasen'47)Bey53

                23                            Christe Du biste licht ende dach (Kohnstamm) GB57; Bey26b

                58                            Christe eleison (Obrecht) Bey217

Pa'47       32                            Christus is opgest. (Osiander: lag in Todesb.) [Pasen'47] Bey53

3-75         222                          Christus is opgestanden (W. Vogel) Bey128

 

                179                          Clemens: Daar gingen twee gespeelkens Bey218

                162\158                  Clemens: De lustelijke mei Bey9 [= O lustelijke...]

                70(68)                     Clemens: Die winter is een onweert gast Bey221

                143\140                  Clemens: Entre vous filles NIET IN Bey  UBI???

                142\139                  Clemens: Geen meerder vreugd Bey145

9-42         12                            Clemens: Gekwetst ben ick Bey220

                39                            Clemens: Het daghet in den Oosten [in 5HNL: nr 64] Bey210

                18                            Clemens: Het vloog een cleyn wild vogeltje NIET IN Bey

Z'45         28                            Clemens: Ick ginck noch gisteravont [zomer '45] Bey22

6-41         6                              Clemens: Ik arm schaap \ O Heer mijn God almachtig Bey12

Pi'57        91\89                       Clemens: Ik reed eens in een bossedal Bey62

9-43         17                            Clemens: Loverkens Bey10a

                50                            Clemens: Mijn hartelijk lief Bey106

                64                            Clemens: O lustelijke mei Bey9

                22                            Clemens: Rijc God wien sal ick clagen Bey219

                36                            Clemens: Twee ghespeelken Bey218

                47                            Clemens: Wil doch belijen Bey11

 

                185                          Cohors generosa (Kodaly) Bey251

                218                          Columbini: Laudent Deum NIET IN Bey UBI?? =???

                130\128                  Come again (Dowland) Bey124b

                98\96                       Crecquillon: Pour un plaisir Bey73

                234                          Crüger: Dansen wil mijn hart            NIET IN Bey UBI???

                14                            Crüger: Fröhlich soll mein Herze springen =?? NIET IN Bey

 

 

D.

 

                228                          D'arpe lire (Cavalieri) Bey259

                79\77                       Da Jesus an dem Kreuze stund (Schütz) Bey208

                73\71                       Daal Schepper\ Veni Creator (I. Lohr a3; Bey 20)

                179                          Daar gingen twee gespeelkens (Clemens) Bey218

                36                            Daar gingen twee ghespeelken goet (Clemens) Bey218

                45                            Daar is een kindeke geboren (Peter Berman) Bey16

                65                            Daar staat een linde (Othmayr) Bey225

                8b                            Daar staat een linde (Othmayr a4) Bey225

                217                          Daar staat een linde\ Es steht ein Lind (Othmayr; a4) Bey225

                234                          Dansen wil mijn hart (Crüger) NIET IN Bey UBI???

                123\121                  Das Jahr wird gross (Lahusen) Bey111

(123)       241                          Das Jahr wird gross (Lahnsen) Bey111 [corr.v.nr. door RN]

 

                147\143                  De blijde toon (Rinus Kuyper) NIET IN Bey  UBI???

                146\142                  De ganse wereld juicht (anon.) Bey140

                215                          De koekoek (Lemlin) Bey101

                188                          De koekoek op de toren (Henk Waardenburg) Bey241

                71(69)                     De Lattre: Wij willen vanavond vrolijk zijn Bey46

                198                          De lustelijke mei Christus plaisant (J. Bull) Bey239

                162\158                  De lustelijke Mei (Clemens) Bey9 [= O lustelijke...]

                131\                         De Marez Oyens G.H. de : Een kind [is ons] geboren =???

                34                            De mei die is geplant (anon. a2) Bey48

Z'47         35                            De mei die ons de groente geeft (M. Zijlstra) [zomer'47] Bey10c

5-73         205                          De mei komt ons zeer lieflijk aan (anon.) NIET IN Bey Hmbijl.100

Pi'61        125\122                  De Sermisy: Hau hau le bois Bey116a

5-77         236                          De Sermisy: Tant que vivrai Bey268

                193                          De Sermisy: Vous perdez temps NIET IN Bey UBI???

11-76       233                          De zomer is voorbij gegaan (V. Nees) NIET IN Bey GBp87

 

                106\104                  Der Engel sprach (Schütz a7) NIET IN Bey HMbijl.120-11'72

                106\104                  Der Engel sprach zu den Hirten (Schütz) NIET IN Bey

                237                          Dibedibedon (E. Adriaensen) Bey267 (: 5-6.11'77)

(9-64)148\144                        Die beste Zeit (Vulpius) Bey150a

                3                             Die eerste vreugd (Kohnstamm) Bey29

                127\125                  Die Gäns (Widmayr) Bey NIET IN Bey  UBI???

                -\geen nr                               Die mei plaisant [sic] (G. de Marez Oyens) HMbijl.77

                -\geen nr                               Die winter (Fritz Werner) NIET IN Bey HMbijl.82

L'52         62                            Die winter is een onweert gast (Praetorius) voorjaar'52 Bey236a

                70(68)                     Die winter is een onweert gast (Clemens) Bey221

                4                              Die winter is vergangen [Kohnstamm] [cf ook B.Vl-2 p187] Bey26a

                102\100                  Distler: Also hat Gott die Welt geliebt Bey75

                184                          Distler: Ein Stündlein wohlvor Tag Bey256

                63                            Distler: Erstanden ist Bey93

                54                           Distler: Es geht eine dunkle Wolk Bey4

                77\75                       Distler: Es ist ein Ros Bey 41

                87\85                       Distler: Lobt Gott ihr Christen Bey39

                92\90                       Distler: Wer die Musik sich erkiest Bey63

                219                          Dona nobis pacem (Bach-canon) NIET IN Bey UBI???

261065 156\152                     Dorleyn: Muzikanten zijn wij (tkst Bey) NIET IN Bey

10-65      156\152                  Dorleyn: Muzikanten zijn wij (tekst Bey.) NIET IN Bey

9-57         94\92                       Dowland: Awake sweet love Bey66

                130\128                  Dowland: Come again Bey124b

                199                          Dowland: Farewell Bey165

                129\127                  Dowland: Now o now Bey124a

                54                            dunkle Wolk, Es geht eine - (Distler) Bey4