30_3_1.doc

 

 

 

 

3:

       7-HNL:

 

SUMMATIEVE LIJST 'CANONS' IN RENSKE'S 7E HNL-CAHIER

                               

(aangelegd en bijgehouden vanaf juli 1968 tot plm. januari 1979, maar met nog wel enkele aantekeningen van later datum)

 

                Bestandsnaam: 7HNL-CAN.CHR  (: 7e HNL-can, chronologische volgorde, canons)

 

                TOELICHTING:

 

In deze lijst zijn door Renske - praktisch chronologisch volgens de repertoirevorming met HNL - alle (185) canons opgenomen uit de lijsten die zij in de zes eerdere cahiers had aangelegd: dat wil dus zeggen alle canons vanaf oktober 1940; in principe met gelijkblijvende nummering.

 

Vanaf canon nr 133 heeft Renske zich in de nommering vergist: dat getal sloeg zij over; blijkens een krabbeltje ter plaatse moet zij dit later ontdekt hebben, maar ze is niet meer alle cijfers gaan veranderen. Bij canon nr 182 (in 1977?) vergiste zij zich weer, nu door dat getal ten tweede male te gebruiken. Ik heb de nommering van Renske aangehouden ook als die foutief was, maar achter het lied het juiste getal geplaatst tussen bibliotheekhaken [ ].

 

(8.4.2003)

 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

 

 

STONDEN AL IN HET 1e HNL-CAHIER  (26 OKTOBER 1940 – 23 APRIL 1943):

 

1              Viva la Musica    

2              Suze Naanje                        

3              Waarom moet de haan      

3              De haan

4              C toonladder       

4              Ik vraag je C toonladder    

5              Wees toch stil     

6              Narren, De           

6              De Narren            

7              Ontwaak               

8              Oude jaar             

9              Hansje heeft een jasje       

10            Kom toch             

11            Wielewaal            

11            Kom mee naar buiten (wielewaal)    

12            Een vreemde arme snuiter 

12            vreemde arme snuiter, Een

13            Dona nobis          

14            Lachend tooit de lente      

15            Alles schweiget  

15            nachtegalencanon (Alles schweiget)                            

16            Caffee   

17            Wees welkom de meimaand (? BV 1 p170)    

17            Wees welkom lieve schone (?? Merel p40)   

18            De sterren            

19            Op gij allen          

20            Prijs toch               [1e HNL-cah: O klaag toch niet]      

20            O klaag toch niet [alleen 1e HNL-cah; 6e: Prijs toch]  

21            Wie gaat er mee  

22            Avondstilte         

23            Wit zand en grijs zand       

24            Hallo hallo hallo  

25            Sanctus

26            Rechte baan        

26            Het is slechts langs de rechte baan

27            Neemt mij in der hand        

28            Freu dich des Lebens        

29            Signor Abati        

30            Laat een vrolijk lied ons zingen       

31            Zonnige zomerdag             

31            Op een zonnige zomerdag

32            Vriend Pieter        

33            Drie ganzen         

34            Ons lokt de bloeimaand Mei            

35            Tod ist ein langer Schlaf   

36            Singt dem Herrn  

37            Come come away

38            Din din din           

39            Brio       

40            Alleluja 

41            Bona nox              

42            Hup één

43            Stoelen te matten

44            Ceres & Bacchus

44            Zonder Ceres en zonder Bacchus

45            De grote sultan   

46            Ha ha ha               

47            De lente komt      

48            Op deze zaterdag(middag)

49            Heer geef ons kracht [1e HNL-cah.: Miserere Sw.]      

49            Miserere (Sweelinck) [6e HNL-cah: Heer geef ons kr.]