30_2_4.doc

 

 

 

T.

 

I              t Haesken                             26

III            t Is Pasen 't is feeste                           39

I              t Ros Beyaert                       13

I              Te Duinkerk gaat het al verkeerd                     18

III            Te Kieldrecht                       38

XI           Te  Merris             126

XIII         Toen ik laatst naar Den Bosch toe ging         155

 

 

U.

 

I              Uyt Oostenlanden                              5

 

 

V.

 

VIII         Van vrouden        89            met instr

I              Vier weverkens                    14

XVII       Vrolijk herders      194

 

 

W.

 

V             Waar dat men zich al keert 74

XIV         Waar zullen wij    164          [Kz&Ks II52]

XXI'67    Waarvan gaan er de boeren              215         

I              Waer staet jou Vaders huys en hof                 2

VIII         Warme parnas      96

XII          Wat doet gy al in't groene veld        141

XXVII'78               Wat is er te doen 228 (: 229)              (dec. '78)

I              Wat voor vijand durft ons naken                    19

XIII         Wat zetten z'Onze Lieve Heer           156

IX           Wat zullen onze patriotjes eten        105

V             Wech op               75

I              Wel Annemariken                               21

VIII         Wel Island            94            met instr

XIV         Welkom op de kermis         170

IV            Wie dat zich zelfs verheft  65            met instr

I              Wie wil er mee naar Wieringen                        4

I              Wieringen (Wie wil er mee naar - )                  4

VIII         Wij boeren en boerinnen   92

IV            Wij komen alle drie uit vreemde landen                          53

XX'64     Wij komen nu beste mensen             207          (jan. '64)

I              Wij komen uit Oosten                        8

I              Wij reven en wij weven                     1

X             Wij stonden op hoge bergen            109

XIV         Wij willen vanavond          181

II             Wij zijn al bijeen                  28

I              Wij zijn bereid in wintertijd                               9

VII          Wij zijn in 't soetste van ons jeugd  81            met instr

VIII         Wij zijn jong         98

III            Wilhelmus                            45

IV            Wilt heden nu treden                         61

I              Winterlied             (Wij zijn bereid in wintertijd)                            9

 

 

Z.

 

IV            Zeg ken jij de mosselman   69

II             Zeg kwezelken wildet gy dansen                     31

XX'66     Zijt vrolijk groot en kleine  210          (apr.'55)

VII          Zingend marcheren wij       83

XI           Zoete Mariton      132

III            Zuidzuidwest van Ameland                              40

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++