30_1_5.doc

 

 

 

XI           Ik hoorde deez' dagen        125

XI           Te  Merris             126

XI           Merris    126

XI           En ik ben met mijn Catootje               127

XI           Daar komt een kanonneke 128

XI           Kanonneke           128

XI           In de Kielstraat    129          [Kz&Ks I p96]

XI           Ik voele mij gedrongen       130

XI           Pier Verdonck       131          [Kz&Ks II p73]

XI           Zoete Mariton      132

XI           Sinterkl. v Tollentin/Pinterke Kap    133          [Kz&Ks I p53]

XI           Het komt een schip geladen              134

 

 

XII          Ariboudijne          135          [Kz&Ks I p59]

XII          Het waren twee koningskinderen     136

XII          Drie koningen van Frankrijk              137          [Kz&Ks I p117]

XII          En mijn één been staat       138          [Kz&Ks I p83]

XII          Christus de Heer is opgestaan         139

XII          Nu wil ik een liedeke zingen              140

XII          Wat doet gy al in't groene veld        141

XII          Mateetje                142

XII          De grote zon         143          instr

XII          En laat ons nog eens rondgaan        144          instr

XII          Ik pakte mijn liefje               145

XII          Mijn hartelijk lief  146

XII          Mietje Wantje      147          [Kz&Ks II p53]

XII          Kom hier jij Pronkerd          148          instr

XII          Het windeke dat in oosten w.           149

XII          Sinte Maarten veugeltje     150

XII          Het zou een meiske halen wijn          151

 

 

XIII         In Jesu name        152

XIII         Heer in Uw Name 153

XIII         En zo rijden wij     154

XIII         Toen ik laatst naar Den Bosch toe ging         155

XIII         Wat zetten z'Onze Lieve Heer           156

XIII         Pinksterblom II 83 [=Kz&Ks II p83] 157 (dor.[isch]) [cf 123!]

XIII         Dit is onze fiere Pinksterblom II 83 [=Kz&Ks II p83]    157 [cf 123!]

XIII         Fiere Pinksterblom (dor.[isch]) II 83 [=Kz&Ks II p83]  157 [cf 123!]

XIII         Sinte Pieters hondeken      158          [Kz&Ks II p52]

XIII         O Heer Gij zijt mijn God      159

XIII         Het was op ene avond laat                160

XIII         Herders brengt melk           161

XIII         In vreugde is alle die wereld wijd     162

 

 

XIV         Die winter is vergangen (S.L.)          163

XIV         Waar zullen wij    164          [Kz&Ks II p52]

XIV         Onder de brug van Maldegem          165

XIV         De koekoek op de toren zat               166

XIV         Huiben komt uit   167

XIV         Schoon jonkvrouw ik moet u klagen               168

XIV         Mijn tijd gaat weg               169

XIV         Welkom op de kermis         170

XIV         O lustelijke Mei    171

XIV         Jeugdig volkje      172

XIV         De krepelaar         173

XIV         Een krepelaar        173

XIV         Naald en draad     174

XIV         Erstanden ist        175

XIV         Geen dag kan zo beginnen                176

XIV         Pierlala   177

XIV         Komt hier al bij en hoort (Pierlala)    177

XIV         Ons Vader God geprezen   178

XIV         Ik vrijde een vrouwken       179

XIV         Sa boer ga naar de dans     180          [Kz&Ks I p69]

XIV         boer ga naar de dans          180          [Kz&Ks I p69]

XIV         Wij willen vanavond          181

XIV         Een kind geboren in Bethlehem        182

 

 

XV          Lirom larum lepelsteel         183

XV          Lirum larum lepelsteel         183

XV          Arge winter          184

XV          Dubbele Jan         185

XV          Op ene boom een koekoek                186

XV          Daar kwam een muis gelopen           187

XV          Een oud mannetje               188

XV          Annemarike van Vormezele               189

 

 

XVI         Sint Jozef ging al treuren   190

XVI         Sa vrienden wij komen wat wensen 191

XVI         Die winter is een onweerd gast        192

XVI         Daal Schepper, Heil'ge Geest            193

 

 

XVII       Vrolijk herders      194

 

 

XVIII      Eens naderde ons van Frankrijks grens          195

XVIII      Slaat op de trommele 344 Nieuw Geuzenliedboek         196

XVIII      Hoe rij die boere  197

XVIII      Ali alo    198

XVIII      Hertog Jan            199

XVIII      Sara sponde - mijn vader is een zeeman         200

XVIII      Al van een droge haring 190             201

XVIII      Al van de droge haring 190               201

XVIII      Ik reed eens in een bossedal             202

XVIII      Kom Heilige Geest              203