30-1-4.doc

 

 

V             In't stedetje van Nazareth  71            met instr

V             Ik wil mij gaan vertroosten                72            met instr

V             Christe du biste   73

V             Waar dat men zich al keert 74

V             Wech op               75

V             Springt op             76

 

 

VI            Helpt nu u zelf      77

VI            Hoe groot o Heer 78

 

 

VII          Ons is geboren    79

VII          Stort tranen uit     80

VII          Wij zijn in 't soetste van ons jeugd  81            met instr

VII          Gelukkig is het land            82

VII          Zingend marcheren wij       83

VII          Onsterfelijke offers             84

VII          's Nachts rusten meest de dieren     85

VII          Ik voer laatst over zee        86            met instr

VII          Snijd de boer        87

VII          Al die er zijn kostje             88

 

 

VIII         Van vrouden        89            met instr

VIII         In een huis daar woonde   90

VIII         En 's avonds         91

VIII         Wij boeren en boerinnen   92

VIII         't Was op een Witte Donderdag      93            met instr

VIII         Wel Island            94            met instr

VIII         Schoon lief hoe ligt gy daar              95

VIII         Warme parnas      96

VIII         Geldeloos              97

VIII         Wij zijn jong         98

VIII         Schoon lief wilt gy met mij rijden     99            instr

VIII         Mien mouder        100

VIII         De vastenavond  101          instr

 

 

IX           Die nachtegaal die zank     102

IX           Meisje loos           103

IX           Daar was laatst een meisje loos        103

IX           Des winters als het regent 104

IX           Patriotjes               105

IX           Wat zullen onze patriotjes eten        105

IX           Als de rombom    106

 

 

X             Ons is een prinsesje geboren           107

X             Het zou een jager 108          instr

X             Wij stonden op hoge bergen            109

X             Ik zag de Heer van 't hemelrijk          110

X             Daar boven op dat bergsken            111

X             Die mei die ons de groente geeft      112

X             De mei die ons de groente geeft       112

X             Curaçao 113

X             Meiseke jong       114

X             Bonte vogelvlucht              115          instr

X             Drie schuintamboers          116

X             Die schuintamboers            116

X             Daar gingen twee gespeelkens         117

X             Plomperd               118

X             Er was een oorlogsschip    119

X             Den uil   120

X             Daar nu 't feest van Pasen is             121

X             Daar is een kindetje geboren            122

X             Fiere Pinksterblom II           123 [cf 157!)          [Kz&Ks II p83 (niet: 47)]

X             Pinksterblom II     123 [cf 157!]          [Kz&Ks II p83 (niet: 47!)]

X             Hier is onze fiere Pinksterblom II      123 (cf157) [Kz&KsIIp83 (niet47)]

X             Naar Oostland willen wij rijden         124          instr