30_1_3.doc

 

 

II             Kadulletjes                                                          28

II             Wij zijn al bijeen                                                 28

II             Schoon lieveke                                                   29

II             In den hemel is enen dans                                 30

II             Zeg II     Molenaartjes wind                              27  [? vanaf 1.9.41 ?]

kwezelken wildet gy dansen                                             31

II             kwezelken (Zeg - )                                               31

II             Een kalemanden rok                                           32

II             Holle bolle Gijs                                                   33

 

 

III            Heb je wel gehoord van de Holle Bolle Wagen 33

III            O Nederland let op uw saeck                            34

III            Nu syt wellekome                                               35

III            O Kerstnacht                                                      36

III            Het daghet in den Oosten                                 37

III            Te Kieldrecht                                                      38

III            Kieldrecht                                                            38

III            't Is Pasen, 't is feeste                                         39

III            Pasen ('t is - )                                                      39

III            t Is Pasen 't is feeste                                           39

III            Zuidzuidwest van Ameland                              40

III            Ameland (Zuidzuidwest van - )                        40

III            Kerelslied                                                            41

III            Als de kerels tegare zijn                                     41

III            Ik kwam lest over een berg gegaan                 42

III            Moeke er staat een vrijer                                   43

III            Komt vrienden in het ronde                              44

III            Wilhelmus                                                           45

III            Daar kwam een boertje van Zwitserland         46

III            Mitte confitte                                                       47

III            Ick seg adieu                                                       48

III            Ose wiese wose                                                  49

 

 

IV            Maria die zoude naar Bethlehem gaen            50

IV            In dulci jubilo                                                      51

IV            Herders hij is geboren                                        52

IV            Wij komen alle drie uit vreemde landen          53

IV            Kinder swijg, so mooch di horen                     54

IV            Slaat op de trommele                                          55

IV            O Heer die daar                                                   56

IV            'k Heb m'n wagen volgeladen                           57

IV            k Heb m'n wagen volgeladen                            57

IV            Heb m'n wagen volgeladen, 'k -                        57

IV            Ik heb mijn wagen volgeladen                          57

IV            Een meisje van Scheveningen                          58

IV            Als de grote klokke luidt                                   59

IV            Begeertens lust                                                  60

IV            Wilt heden nu treden                                         61

IV            Schoon boven alle schone                                               62

IV            Christus is opgestanden                                   63

IV            Daar ging een meid om water                            64

IV            Wie dat zich zelfs verheft                                 65 met instr

IV            Heer Jezus heeft een hofken                             66 met instr

IV            Loverkens                                                            67

IV            Merk toch hoe sterk                                          68

IV            Mosselman                                                          69

IV            Zeg ken jij de mosselman                                  69

IV            Die timmermans                                                  70